top of page

ĐƠN VỊ | UNITS

Miền Trung Hoa Kỳ • Central USA

Houston

Liên Đoàn Lavang

Established | Thành Lập:

1984

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Stephanie Nguyễn

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

12-2PM every Saturday at Our Lady of Lavang Church

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh - Tráng

Houston

Liên Đoàn Lạc Việt

Established | Thành Lập:

1998

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Vũ Ngọc Anh

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

3:30PM at Nhà Thờ Ngôi Lời Nhập Thể

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh

Fort Worth

Liên Đoàn Minh Đức

Established | Thành Lập:

1981

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Nguyễn Đức Thắng

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

8109 Shelton Dr. Fort Worth, Texas 76120

Sub-units | Ngành

Thanh

Houston

Liên Đoàn Mân Côi

Established | Thành Lập:

2014

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Nguyễn Đức Khôi

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

1:00-3:00PM every Saturday at Holy Rosary Catholic Church

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu

Houston

Liên Đoàn Pháp Luân

Established | Thành Lập:

1998

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Linda Lê

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

11AM-12PM every Sunday at Chùa Pháp Luân

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh - Tráng

Houston

Liên Đoàn Đất Việt

Established | Thành Lập:

2006

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Cao Ngọc Cường

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

10:30am - 12:30pm every Sunday at Our Lady Of Lourdes Catholic Church

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh

bottom of page