top of page

ĐƠN VỊ | UNITS

Miền Đông Hoa Kỳ • Eastern USA

Orlando

Liên Đoàn Duy Tân

Established | Thành Lập:

2013

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Danh Kinh Luan

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

11:30AM every Sunday at Chùa Pháp Vũ

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu

Silver Spring

Liên Đoàn Potomac

Established | Thành Lập:

1994

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Lê Trân Châu

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

7-9PM every Friday - Montmomery Co. Public Schools

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh

Silver Spring

Liên Đoàn Sài Gòn

Established | Thành Lập:

2019

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Nguyễn Cao Nguyên

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

10AM-12PM every Saturday at Long Branch Community Center

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu

Boston

Liên Đoàn Bạch Đằng

Established | Thành Lập:

1991

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Khanh Nguyen

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

12:30-2:30PM every Sunday at VietAID Community Center (42 Charles St, Dorchester, MA)

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh

Annandale

Liên Đoàn Gia Định

Established | Thành Lập:

2004

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Phạm Vương Hoài

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

7:00-8:30PM - Annandale High School

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh

Fairfax

Liên Đoàn Hùng Vương

Established | Thành Lập:

1996

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Bobby Tran

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

Frost Middle School (4101 Pickett Rd, Fairfax, VA 22032)

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh

Falls Church

Liên Đoàn Hồng Bàng

Established | Thành Lập:

2006

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Hùng Phi Nguyễn

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

7:00PM - Knox Church (Arlington Blvd, Falls Church, VA)

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh

bottom of page