top of page

ĐƠN VỊ | UNITS

Miền Tây Nam Hoa Kỳ • Southwestern USA

Fountain Valley

Liên Đoàn Bạch Đằng Giang

Established | Thành Lập:

2013

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Đào Diệp Hương

Email:

Tr Đào Diệp Hương

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

9:30AM to 12:00PM every Sunday at Mile Square Park (10777 Warner Ave, Fountain Valley, CA 92708)

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh - Tráng

Santa Ana

Liên Đoàn Chi Lăng 1279

Established | Thành Lập:

1979

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Cam Hanh Thi Trinh

Email:

Tr Cam Hanh Thi Trinh

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

9AM to 12PM every Sunday at Windsor Park (2915 W La Verne Ave, Santa Ana, CA 92704)

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh - Tráng

Santa Ana

Liên Đoàn Chi Lăng 279

Established | Thành Lập:

1979

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Patrick Le

Email:

Tr Patrick Le

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

9AM at Windsor Park

Sub-units | Ngành

Thanh - Tráng

Fountain Valley

Liên Đoàn Chi Lăng Foundation

Established | Thành Lập:

1979

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Charles Nguyễn

Email:

Tr Charles Nguyễn

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

9AM - 12PM every Sunday at Centennial Regional Park (3000 Edinger Avenue, Santa Ana, CA 92704)

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh - Tráng

Garden Grove

Liên Đoàn Hoa Lư

Established | Thành Lập:

1997

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Tammy Nguyễn

Email:

Tr Tammy Nguyễn

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

9AM every Sunday at Garden Grove Park

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh - Tráng

Westminster

Liên Đoàn Hoàng Sa

Established | Thành Lập:

2014

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Nhan Thiện Hùng

Email:

Tr Nhan Thiện Hùng

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

9:30AM - 12:00PM every Sunday at Magnolia Park

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu

Huntington Beach

Liên Đoàn Hùng Vương

Established | Thành Lập:

1987

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Mai Đông Thành

Email:

Tr Mai Đông Thành

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

9AM - 12PM every Sunday at Murdy Park

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh - Tráng

Irvine

Liên Đoàn Hướng Việt

Established | Thành Lập:

2005

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Nguyễn Hữu Khanh

Email:

Tr Nguyễn Hữu Khanh

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

9AM - 12PM

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh - Tráng

Westminster

Liên Đoàn Lam Sơn

Established | Thành Lập:

1981

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Lưu Văn Tấn

Email:

Tr Lưu Văn Tấn

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

9:30AM - 12:00PM at Elden F. Gillespie Park

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh - Tráng

Fountain Valley

Liên Đoàn Lạc Việt

Established | Thành Lập:

2015

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Steve Thoại

Email:

Tr Steve Thoại

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

9:30AM - 12:00PM every Saturday

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh

Huntington Beach

Liên Đoàn Quang Trung Ngọc Hồi

Established | Thành Lập:

2007

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

9AM - 12PM at Central HB Library

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh

Fountain Valley

Liên Đoàn Trùng Dương

Established | Thành Lập:

2014

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Michael Trần

Email:

Tr Michael Trần

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

9AM-12PM every Saturday at Mile Square Park

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu

Westminster

Liên Đoàn Trường Sơn

Established | Thành Lập:

1980

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Đỗ Việt Anh Quân

Email:

Tr Đỗ Việt Anh Quân

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

9:30AM - 12:00PM every Saturday at Elden Gillespie Park

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh - Tráng

Garden Grove

Liên Đoàn Trần Hưng Đạo

Established | Thành Lập:

2019

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Nguyễn Thiện Tân

Email:

Tr Nguyễn Thiện Tân

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

9AM - 12PM every Saturday at Garden Grove Park

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu

Westminster

Liên Đoàn Văn Lang

Established | Thành Lập:

2004

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh

San Diego

Liên Đoàn Vạn Kiếp

Established | Thành Lập:

1983

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Khanh Ngô

Email:

Tr Khanh Ngô

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

1:30PM at Kearny Mesa Recreation

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh

bottom of page