top of page
Ways to donate
club100_FINAL-01(1).png

TWO levels of membership to join:

THƯ NGỎ

Kể từ lúc khởi nguyên vào năm 1930, Phong Trào Hướng Ðạo Việt Nam đã không ngừng đào tạo nhiều thế hệ thanh thiếu niên trở thành những công dân hữu ích cho gia đình, xã hội và quốc gia. Hiện nay, sứ mệnh chính yếu của Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ-HĐVN) là thực hiện những sinh hoạt như Trại Miền/Chi Nhánh, Trại Thẳng Tiến, Trại Truyền Thống Văn Hóa, Hội Thảo, và tạo mọi điều kiện cho tất cả Hướng Đạo Sinh Việt Nam trên toàn thế giới về tham dự.

 

Club 100 được hình thành để có thể vận động và yểm trợ tài chánh cho những dự án, cũng như những sinh hoạt nêu trên của HĐTƯ-HĐVN.

Thêm nữa, Club 100 cũng là sân chơi để các Trưởng, các phụ huynh và tất cả những ai yêu phong trào Hướng Đạo được kết nối, gặp gỡ và vui chơi trong những buổi tiệc thân mật gây quỹ và những chuyến đi du ngoạn trên toàn thế giới.

 

Chúng tôi tha thiết kính mời quý trưởng, quý thân hữu, quý phụ huynh mạnh thường quân hưởng ứng ghi danh vào hội Club 100. Sự đóng góp quý báu của quý vị sẽ góp phần đáng kể vào công cuộc hướng dẫn các con em của chúng ta trong công cuộc bảo tồn và lưu truyền di sản Hướng Đạo và văn hóa Việt Nam.

 

HĐTƯ-HĐVN vô cùng tri ân những tấm lòng vàng và sự đóng góp vô cùng quý báu của tất cả quý vị.

 

Thân ái bắt tay trái,

 

TM. Club 100

Võ Tố Quỳnh

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ & Tiểu Ban Tài Chánh HĐTƯ-HĐVN

EXCLUSIVE  INVITATION

Since its establishment in 1930, the Vietnamese Scout Movement has continuously trained & developed generations of youths to become useful citizens in their families, communities and countries. The main mission of Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ-HĐVN) is to preserve and promote the Vietnamese tradition, kinship and cultural heritage through scouting. Empowering and enabling Vietnamese youths across the world to engage in safe, youth-led, cultural and adventurous programs such as Trai Mien (regional jamborees), Trai Thang Tien ( Vietnamese international jamborees), Trai Truyen Thong Van Hoa (Vietnamese tradition and culture camps) has been our goal and method.

 

Club 100 is formed for the purpose of providing financial support for HDTU-HDVN to run all those wonderful programs. Furthermore, it is also a playground for scouters, parents of youths, and supporters of the scouting movement all over the world to meet, connect and make new friends at our fundraising events and worldwide travelling trips.

On behalf of HDTU-HDVN, I earnestly invite leaders, parents and friends to become a member of Club 100. Your valuable contributions will make a significant, positive impact and will be deeply appreciated.

Yours in scouting,

On behalf of Club 100

Quynh Vo

Vice President, External Affairs of HĐTƯ-HĐVN

Quyền Lợi và Trách Nhiệm Của Thành Viên 

(Member's Benefit & Responsibility)

 

Chúng tôi là thành viên của Club 100, xin đồng ý giúp đỡ tài chánh cho HÐTƯ HÐVN một cách vô điều kiện.

 

Ðóng góp: Mỗi thành viên Club 100 sẽ yểm trợ:

 

Silver:            $100 USD mỗi năm

Platinum:     $1,000 USD trọn đời (lifetime)

 

Quà tri ân:

 

Silver:  Club 100 Patch + Pin + Knife (Total value $25) 

Platinum (Lifetime):  Club 100 Lifetime Patch + Pin + Knife + Sweat suit + Jacket (Total value $250) 

 

Quyền lợi của thành viên:

 

Club 100 là sân chơi để các Trưởng, các phụ huynh và tất cả những ai yêu phong trào Hướng Đạo được kết nối, gặp gỡ và vui chơi trong những buổi tiệc thân mật và những chuyến đi du ngoạn trên toàn thế giới.

 

Cách đăng ký:

 

Option 1: Please mail a cheque payable to: ICCVS

                  Address: 5792 Fleet Hampstead Quebec Canada H3X 1G7

 

Option 2: Pay online with credit card at www.hdtuhdvn.org/club100

 

Mọi thắc mắc xin liên lạc:

Tr. Võ Tố Quỳnh | Cell Phone: 403-585-8080 | Email: askquynh@gmail.com

bottom of page